Gå til hovedinnhold Gå til søk

Din Personalpartner

Din Personalpartner AS tilbyr rådgivning innen HR, HMS, kvalitet (Q) og omstillingsprosesser. Vi tilbyr også management for hire til privat og offentlig sektor. Vårt mål er å skape resultater for våre kunder – sammen med våre kunder.

HR

Våre rådgivere hjelper deg å knytte HR-strategi, medarbeiderskap, digitalisering og arbeidsprosesser sammen til et konkurransefortrinn i kampen om de aller beste menneskene. Slik kan du være sikker på at arbeidet gjennomføres etter beste HR-praksis.

HMS

Godt HMS-arbeid er lønnsomt!

Systematisk HMS–arbeid forebygger skader og miljø forstyrrelser og sikrer dine ansatte et godt arbeidsmiljø.

Alle virksomheter må dokumentere sitt HMS-arbeid. Det innbefatter systematiske tiltak som sikrer at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Kvalitet

Vi bistår din virksomhet med å dokumentere etterlevelse av krav eller kvalitets- standarder gjennom relevante revisjoner. Kvalitetsrevisjon er en gjennomgang eller gransking med fokus på kvalitet.

Omstilling

Endringer og omstillinger er en naturlig del av arbeidslivet, og aldri før har endringene skjedd hyppigere enn i dag. Forandringshastigheten akselererer. Vi må omstille oss, men til hvilken fremtid?

Aktuelt