Gå til hovedinnhold Gå til søk

Digitale HMS kurs

Din Personalpartner tilbyr ulike HMS kurs på flere språk

Digitale HMS-kurs

I Norge får vi stadig flere arbeidstakere fra EU. I bygg- og anleggsbransjen er arbeidstakere fra de øst-europeiske landene ofte godt representert. Det er derfor viktig å gi tilstrekkelig opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet på et språk man forstår. I Din Personalpartner tilbyr vi online HMS opplæring, både på norsk og engelsk.

Send epost med bestilling til post@dinpersonalpartner.no eller ta kontakt med en av våre rådgivere om du har spørsmål om kursene våre.

Her er noen av kursene vi tilbyr:

HMS-kurs for ledere (norsk/engelsk)

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder i en virksomhet skal kunne dokumentere opplæring i HMS-arbeid.

Vårt «HMS for ledere»-kurs på nett gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet, og det gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Nettkurset er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter
 • Roller i HMS-arbeidet
 • Krav til arbeidsmiljø
 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS-system på arbeidsplassen.
Praktisk informasjon

Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.(1 dag)

Pris: Kurset koster 1 590,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Verneombudkurs (40t) – Kombinert nettkurs og klasserom (norsk og engelsk)

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring

Når kursdeltakere har gjennomført kurset, vil de få tilgang til kursbevis som dokumenterer den gjennomførte opplæringen (40-timerskurs).

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS-forskriften
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS-arbeid
 • Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll
Kurset gjennomføres på følgende måte:
 • Først gjennomgås e-læringskurset der man får en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs er det lagt opp til en test man må bestå for å dokumentere kompetanse.
 • Når testen er bestått, tar man kontakt med vår samarbeidspartner kundesenter@tryggkurs.no for å melde seg på to dager klasseromsundervisning på nett.
 • I etterkant av kurset legges det opp til selvstudium og bruk av det man har lært ved hjelp av oppsummeringsoppgaver og en praktisk oppgave i egen virksomhet. Til sammen utgjør disse delene et 40-timers HMS-kurs.
Praktisk informasjon

Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett.

Pris

Kurset koster 8.200,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Sikkerhet på arbeidsplassen – Bygg og anlegg (norsk/engelsk)

På norske arbeidsplasser stilles det strenge krav til sikkerhet gjennom lover og forskrifter. Likevel skjer det fortsatt uhell og alvorlige ulykker, spesielt innen bygg- og anleggssektoren. Mange av disse ulykkene involverer utenlandske arbeidere. For å møte denne utfordringen har vi satt sammen et kurs som gir innføring i lover og forskrifter, de forskjellige rollene i norsk arbeidsliv, hvordan man kan jobbe sikkert og forsvarlig, og hvordan man kan redusere risiko i arbeidet. Kurset er spesielt tilrettelagt for nye arbeidere med utenlandsk bakgrunn som jobber innen bygg og anlegg.

Formål

Kurset gir en grunnleggende innføring i de ulike rollene i norsk arbeidsliv og hvordan de forskjellige skal samarbeide. Kurset er spesielt tilpasset forhold innen bygg og anlegg.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
 • Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rettigheter og plikter
 • Verneombudet
 • Avviksbehandling
 • Risikovurdering
 • HMS i praksis
 • Kort innføring i førstehjelp og brann
 • Alkohol og legemidler

Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Målgruppe

Nye arbeidstakere i Norge med utenlandsk bakgrunn.

Praktisk informasjon

Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. (1 dag)

Pris

Kurset koster 1500,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Årlig gjennomgang av FSE 2023 med førstehjelp (norsk/engelsk/polsk)

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder både for dem som arbeider med lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, og ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Kurset inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått
 • FSE
 • Forskriftens gyldighet
 • Definisjoner
 • Ansvarsforhold
 • Planlegging
 • Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
 • Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
 • Strømgjennomgang
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Beskyttelsestiltak
 • Krav til verneutstyr og instrukser
 • Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning
Teoretisk førstehjelp
 • Skadestedsarbeid – varsling
 • Sirkulasjonssvikt
 • Strømskader
 • Bevisstløshet
 • Hjerte- lungeredning
 • Typiske strømskader ved høyspenning og lavspenning
Praktisk informasjon

Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Pris

Kurset koster 690,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

 

Ta kontakt for bestilling av kurs