Gå til hovedinnhold Gå til søk

Overføring av ferie

  • Verken den ansatte eller virksomheten kan kreve at ferie overføres til neste år. Dersom én av partene ønsker at ferien skal avvikles i år, så kan ikke den andre parten nekte dette.
  • Etter ferieloven har arbeidstaker rett til ferie i 25 “virkedager”. I ferieloven regnes lørdag som virkedag slik at en uke består av 6 virkedager. Til sammen gir ferieloven rett til 4 uker og én dag ferie.
  • Hvis det på slutten av ferieåret gjenstår ferie som ikke er avviklet, åpner loven for at partene skriftlig kan avtale overføring av 10 feriedager (12 virkedager etter ferieloven), som tilsvarer to uker ferie.
  • Mange arbeidstakere har imidlertid tariffavtaler med andre bestemmelser for ferieoverføring enn ferieloven. Så selv om arbeidsmiljøloven sier én ting, kan arbeidsavtalen din si noe annet.
  • Det er ikke lov å stryke lovbestemt ferie, eller betale denne ut i lønn. Unntaket er når den ansatte skal slutte i jobben. Da skal ikke avviklet ferie betales ut som penger. Den avtalefestede ferien kan imidlertid betales ut, dersom bedriften og den ansatte er enige og avtaler ikke er til hindre for dette.
  • Dersom arbeidsgiver ikke har påsett at ferien har blitt avviklet, og det står igjen mer ferie når året er over enn det som er tillatt å avtale overført, så blir uansett all ferie overført, sammen med feriepengene til neste år. Ferien kan ikke strykes og kan ikke utbetales.
  • Hvis du ikke har hatt mulighet til å ta ut feriedager i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, sier loven at alle de ubrukte feriedagene skal overføres til det påfølgende året.
  • Ansatte har krav på en ekstra ferieuke fra det året de fyller 60 år. Dette gir imidlertid ingen utvidet adgang til å overføre ferie.