Gå til hovedinnhold Gå til søk

Permittering

Usikker på hvilke regler som gjelder ved permittering? Få rask bistand fra våre rådgivere.

Mange bedrifter er sårbare for plutselige endringer i markedet og kan fort miste lønnsomme arbeidsoppgaver for sine ansatte. Dersom problemene er midlertidige, kan man velge å permittere framfor nedbemanne. 

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker pålegges arbeidsfritak og arbeidsgiver fritas lønnsplikt i forbindelse med hel eller delvis reduksjon av driften. Permittering er en varslet pause i et arbeidsforhold. Arbeidskontrakten er fremdeles bindende, men i et bestemt tidsrom vil arbeidstakeren være løst fra arbeidsplikten. Denne midlertidigheten skiller permittering fra oppsigelse.

Det kreves en saklig grunn for at arbeidsgiveren skal ha rett til å permittere ansatte. En saklig grunn kan eksempelvis være driftsstans eller manglende ordretilgang.

Forut for en eventuell permittering må behovet for permittering drøftes med virksomhetens tillitsvalgte. Arbeidsgiver skal videre foreta en saklig begrunnet vurdering av hvilke arbeidstakere som skal permitteres.

Andre spørsmål arbeidsgiver må ta stilling til er;

  • Hvem skal permitteres?
  • Permitteringsgrad – og lengde
  • Hvordan varsles arbeidstakerne?
  • Når skal NAV informeres?
  • Hvilken betydning får avvikling av ferie eller sykemelding i permitteringsperioden
  • Kan arbeidstaker tas inn igjen for å jobbe i permitteringsperioden?
  • Hva gjør vi hvis oppsigelse blir nødvendig?

Vi bistår din virksomhet i å utarbeide en gyldig plan for permittering i din virksomhet, og tilbyr veiledning underveis i prosessen etter behov.