Gå til hovedinnhold Gå til søk

Interimledelse

Et akutt behov for en lederressurs kan oppstå av ulike grunner; Sykdom, permisjoner, omstilling, strategiske endringer. Forandringer skjer hele tiden.

Interimledelse, ofte kalt «midlertidig ledelse» eller «management for hire», er tilgang på lederkompetanse i en avtalt og begrenset periode. Dette kan være i en overgangsfase mens virksomheten rekrutterer ny leder, ved leders fravær, eller at behovet er midlertidig av andre årsaker. Uansett tar det tid å erstatte en leder og finne rett person med riktig kompetanse.

Din Personalpartner tilbyr ledelse, prosjektledelse eller administrativ avlastning i en overgangsperiode

Prosjektledelse

Når et prosjekt skal gjennomføres, kreves det ekstra ressurser i en periode, men ikke nødvendigvis behov for en fast ansettelse. En kostnadseffektiv løsning er derfor midlertidig innleie av prosjektleder som kan bistå med fremdrift i det enkelte prosjekt.

Omstilling

Dersom en bedrift står foran en omstilling, kan det være behov for en interimleder som har kompetanse til å gjennomføre prosessen, enten dette gjelder en strategisk endring, oppskalering eller nedskalering av bedriftens virksomhet.

Permisjon eller sykefravær

Sykdom rammer også ledere. Langtidsfravær i form av sykdom eller permisjon kan kreve at lederen sier fra seg lederansvaret i en periode. En interimleder vil kunne steppe inn og overta ansvaret i en periode fram til personen vender tilbake til jobb.

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon. Erfaring og referanser oppgis selvsagt på forespørsel.