Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg er endret

Fra 1. januar 2024 ble kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg endret. Endringene pålegger bedrifter med minst 5 ansatte å ha verneombud. Tidligere gjaldt dette kun for bedrifter med 10 eller flere ansatte. I tillegg medfører de nye reglene at bedrifter med minst 30 ansatte er forpliktet til å ha arbeidsmiljøutvalg. Da i motsetning til tidligere, hvor det var krav om arbeidsmiljøutvalg ved 50 ansatte eller flere.

Valg av verneombud

Mange små bedrifter omfattes av de nye kravene, og det kan være lurt å ha en prosess med valg av verneombud.

Valg av verneombud er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 3-2. Fremgangsmåten for hvordan valget skal gjennomføres står i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2 til § 3-4. Forskriften sier bl.a. at valget:

  • Skal gjøres blant ansatte som kjenner bedriften
  • Skal vare for to år av gangen
  • Kan utpekes av leder om ikke ansatte velger

Verneombudrollen kan være viktig i arbeidet med et godt arbeidsmiljø. Det er viktig å legge vekt på de positive sidene og formålet med ordningen når dere skal velge verneombud.

Arbeidsmiljøopplæring

Både leder, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg forventes å ha opplæring i arbeidsmiljø/HMS.

Din Personalpartner AS tilbyr HMS-opplæring både for verneombud og for ledere, i klasserom eller som e-læringskurs. Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs.

Ta kontakt for mer informasjon eller tilbud; post@dinpersonalpartner.no

Les mer om verneombud på Arbeidstilsynets sider