Gå til hovedinnhold Gå til søk

Varsling på arbeidsplassen

I dagens komplekse arbeidsliv er et solid varslingssystem essensielt for enhver virksomhet. Fra å oppfylle lovpålagte krav til å skape et trygt arbeidsmiljø, er varsling en avgjørende faktor.

Betydningen av varsling

I et stadig mer komplekst og bevisst arbeidsliv, er det avgjørende å ha gode rutiner for varsling. Dette er også lovpålagt for alle virksomheter. Varsling er ikke bare et nødvendig verktøy for å avdekke uregelmessigheter, det er også et viktig element i å skape et trygt og tillitsfullt arbeidsmiljø.

Vår erfaring og tilnærming

Din Personalpartner tilbyr profesjonell bistand til håndtering av varslingssaker. Våre erfarne rådgivere har bred erfaring fra undersøkelse av varslingssaker og har en grundig forståelse av både de juridiske og menneskelige aspektene ved slike saker.

Vi forstår at varslingssaker kan være komplekse og sensitive, og vi legger stor vekt på å sikre en rettmessig prosess for alle involverte parter. Vår tilnærming har alltid et gjenopprettende perspektiv, med fokus på å løse konflikter og bidra til et positivt arbeidsmiljø.

Strukturert undersøkelse

Omfanget av undersøkelsene, herunder hvem som bør foreta undersøkelsene og deres mandat, må vurderes konkret i lys av hva det varsles om. I varsler som omfatter personkonflikter så anbefaler vi ofte en mer avgrenset forundersøkelse hvor formålet er å avklare og sortere hva varselet egentlig gjelder, herunder hvem som er parter og hvilke regler som kommer til anvendelse på de ulike delene av varslingssaken.

Om det gjelder å håndtere enkeltsaker eller å implementere effektive varslingssystemer så bistår vi på begge plan. Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å håndtere varslingssaker på en profesjonell og effektiv måte.