Gå til hovedinnhold Gå til søk

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Den skal sørge for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er med en korrekt forståelse og overholdelse av Byggherreforskriften. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter er nemlig en medvirkende årsak til mange ulykker.

Kurset passer godt for ledere på alle nivåer i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, for eksempel byggherres representant eller koordinator. I tillegg er det fokus på den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått

  • Forholdet mellom byggherre og entreprenør
  • Avtaler mellom partene
  • Krav til risikovurdering
  • Hvilke plikter byggherre, prosjekterende og utførende har
  • SHA-plan
  • Rollekonflikter
  • Koordinering mellom faggrupper

Praktisk informasjon

Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Språk: Norsk

Estimert varighet: 3,5 timer

Kursprodusent: Tryggkurs

Pris: 3.450,-

Bestill kurs: post@dinpersonalpartner.no