Gå til hovedinnhold Gå til søk

Fallsikringskurs

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» kap. 8 § 8-1, Gjennomgående krav til opplæring). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstaker har nødvendig opplæring. Kurset gir en grunnleggende teoretisk innføring i fallsikring.

Formål

Å gi deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og gjøre deltakerne bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

Målgruppe

Fallsikringskurs passer for dem som utfører arbeid i høyden hvor det kreves fallsikringsutstyr.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått

  • Lover og forskrifter
  • Kontroll; daglig og periodisk
  • Oppbevaring og vedlikehold
  • Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
  • Forankring
  • Hengetraume

Praktisk informasjon

Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis. Merk at man i tillegg til den teoretiske opplæringen også må dokumentere praktisk opplæring. Skjema for dokumentasjon av praksis kan lastes ned inne i kurset, og praktisk opplæring gjennomføres med en som allerede har fullført og bestått fallsikringskurs i din organisasjon.

Språk: Norsk, Engelsk og polsk

Estimert varighet: 2 timer

Kursprodusent: Tryggkurs

Pris: 1.000,-

Bestill kurs: post@dinpersonalpartner.no