Gå til hovedinnhold Gå til søk

FSE-kurs for elektrikere

I henhold til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) skal virksomheter som er omfattet av forskriften sørge for at personell som arbeider på eller nær ved, samt drifter elektriske anlegg får nødvendig opplæring (FSE §7). Kravet gjelder både for dem som arbeider i lavspenningsanlegg og i høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Kurset er tilpasset kravene i forskriften. Det inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått (FSE)

  • Forskriftens gyldighet
  • Definisjoner
  • Ansvarsforhold
  • Planlegging
  • Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
  • Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
  • Strømgjennomgang
  • Sikkerhetsfilosofi
  • Beskyttelsestiltak
  • Krav til verneutstyr og instrukser
  • Forskjell i metode og forholdsregler mellom høyspenning og lavspenning

Teoretisk førstehjelp

  • Skadestedsarbeid – varsling
  • Sirkulasjonssvikt
  • Strømskader
  • Bevisstløshet
  • Hjerte- lungeredning
  • Typiske strømskader ved høyspenning og lavspenning

Praktisk informasjon

Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis. Merk at norske myndigheter (DSB) også stiller krav til at personell som jobber i eller ved elektriske anlegg også gjennomgår opplæring i praktisk førstehjelp minimum hver 12. måned. Praksisdel bestilles utenom, evt. se våre klasseromskurs.

Språk: Norsk, Engelsk og Polsk

Estimert varighet: 3 timer

Kursprodusent: Tryggkurs

Pris: 750,-

Bestill kurs: post@dinpersonalpartner.no