Gå til hovedinnhold Gå til søk

Liftkurs

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som bruker lift (personløfter), skal kunne dokumentere opplæring i liftbruk. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæringen. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

Formål

Gi deltakerne økt teoretisk kunnskap og gjøre dem bevisst på sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås. Kurset gir en grunnleggende teoretisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått

  • Lover og forskrifter
  • Oppbygging
  • Betjening
  • Brukeregenskaper
  • Bruksområder
  • Vedlikehold og kontroll
  • Sikker bruk og betjening
  • Klasseinndeling A-B-C
  • Uhell og ulykker

Praktisk informasjon

Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Kurset avsluttes med en teoritest.

Merk at man i tillegg til den teoretiske opplæringen også må dokumentere praktisk opplæring. Skjema for dokumentasjon av praksis kan lastes ned inne i kurset, og praktisk opplæring gjennomføres med en som allerede har fullført og bestått liftkurs i egen organisasjon.

Språk: Norsk, Engelsk og Polsk

Estimert varighet: 1 time

Kursprodusent: Tryggkurs

Pris: 1.600,-

Bestill kurs: post@dinpersonalpartner.no