Gå til hovedinnhold Gå til søk

Referanser

Offentlig sektor

Endringer og omstillinger er en naturlig del av arbeidslivet, og aldri før har endringene skjedd hyppigere enn i dag. Forandringshastigheten akselererer. Også offentlig sektor har som samfunnsbygger behov for å revurdere sine strukturer, i takt med endringer i befolkningen, bedre teknologi, og nye oppgaver som skal løses som følge av dette.

Din Personalpartner har lang erfaring fra offentlig sektor. Vi tilbyr bistand til både stat og kommune innenfor ledelse, medarbeiderskap og omstilling. Dette ofte med bakgrunn i et behov for kostnadstilpasning, omstilling eller endring av tjenesteområdene, der målsetningen er å etablere effektive tjenester og fremtidsrettede løsninger

Slik bistand gis i samsvar med lov- og avtaleverk som særskilt gjelder i offentlig sektor.

Tjenestene tilbys gjennom prosjektledelse, faglig bistand eller innleie av lederfunksjon i en tidsbegrenset periode.

 

Privat næringsliv

HR, HMS og kvalitet er fagområder som alle virksomheter må forholde seg til. Likevel er det ikke slik at alle virksomheter har behov for eller økonomi til å ansette en HR- eller HMS-rådgiver på full tid. Gjennom fast leveringsavtale får din virksomhet dekt flere fagområder i en og samme kontrakt; HR-rådgiver, HMS-rådgiver og kvalitetsrådgiver i det omfanget de selv har behov for.

Vi hjelper din virksomhet med å rekruttere de dyktige medarbeiderne, skape gode arbeidsforhold og en attraktiv arbeidsplass, samt sikre at dere er konkurransedyktige i et stadig mer krevende marked.