Gå til hovedinnhold Gå til søk

Våre tjenester

HR

Din Personalpartner hjelper bedrifter å knytte HR-strategi, medarbeiderskap, digitalisering og arbeidsprosesser sammen til et konkurransefortrinn i kampen om de aller beste menneskene. Slik kan bedriftene være sikker på at arbeidet gjennomføres etter beste HR-praksis.

Våre erfarne HR-rådgivere gir støtten som trengs for å ta gode beslutninger og gjennomføre gode prosesser. Vi tilbyr både juridisk og prosessrelatert kompetanse og tilpasser våre rådgivningstjenester bedriftenes behov.

Din personalpartner

Vi tilpasser våre rådgivningstjenester etter kundenes behov, og vi kan tilby års- måneds-, eller timebasert støtte.

Eksempler på slike tjenester er:
  • HR-rådgiving i form av lederstøtte
  • HR-analyse, -digitalisering og effektivisering
  • Rekrutteringsløsninger og kandidatsøk
  • Bistand med tolking og håndtering av lov- og avtaleverk innenfor arbeidsrett
  • Omstillingsprosesser og organisasjonsendringer
  • Permittering og oppsigelser
  • Personelloppfølging og sykefraværshåndtering
  • Varslingssaker

HMS

Godt HMS-arbeid er lønnsomt!

Systematisk HMS–arbeid forebygger skader og miljøforstyrrelser, samtidig som det gir de ansatte et trygt og godt arbeidsmiljø.

Med våre erfarne HMS-rådgivere kan vi bistå alle virksomheter med å dokumentere sitt HMS-arbeid.

Det innebærer systematiske tiltak som sikrer at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning.

Dette gjør vi for våre kunder i dag:
  • Etablering av planer for helse, miljø og sikkerhetsarbeid
  • Utarbeide nødvendig HMS-dokumentasjon
  • Gjennomføring av HMS-inspeksjoner og vernerunder
  • Koordinere sikkerhetsarbeid i store prosjekter
  • Gjennomføre risikovurderinger
  • HMS-oppfølging av leverandører, arbeidsforhold, avtaler og kontrakter
  • Rapportering av hendelser og ulykker
  • Oppfølging av HMS-analyser

I tillegg tilbyr vi våre kunder et komplett HMS- og kvalitetssystem, samt supporttjenester i dette.

Kvalitet

Din Personalpartner bistår virksomheter med å dokumentere etterlevelse av krav eller kvalitetsstandarder gjennom relevante revisjoner. Kvalitetsrevisjon er en gjennomgang eller gransking med fokus på kvalitet.

Når vi reviderer, kartlegges graden av samsvar mellom en virksomhets rutiner og praksis mot definerte krav og lovverk. Revisjonsprosessen og resultatene danner også grunnlag for forbedring i og videreutvikling av virksomheten.

Din Personalpartner kan hjelpe virksomhetene med:
  • Partsrevisjon (internrevisjon)
  • Partsrevisjon; vi gjennomfører en revisjon hos en leverandør eller underleverandør
  • Bistand ved ekstern revisjon
  • Revisjon av bemanningsbedrifter; «Revidert arbeidsgiver»(RA)

Les mer om hvordan vi arbeider med kvalitet og ISO-sertifiseringer nedenfor!

Omstilling

Endringer og omstillinger er en naturlig del av arbeidslivet, og aldri før har endringene skjedd hyppigere enn i dag. Forandringshastigheten akselererer. Vi må omstille oss, men til hvilken fremtid?

Din Personalpartner bistår med både juridisk og prosessrelatert kompetanse knyttet til omstillingsprosesser. Med gode forberedelser, tydelig ledelse, etterlevelse av arbeidslivets regler gjør vi prosessen så smidig som mulig for alle parter. Endringsvilje og endringskompetanse er likevel et suksesskriterie;

  • for den ansatte
  • for en bedrift
  • for et samfunn

Endring, omstilling eller nedbemanning kan være krevende, men er vanligvis helt nødvendig. Mange opplever uro og usikkerhet, som igjen påvirker både motivasjon, lønnsomhet, produktivitet og kundetilfredshet. Måten omstilling og nedbemanning gjennomføres på er like viktig som den rent juridiske delen av prosessen. Vi jobber tett med ledelse, HR, tillitsvalgte og skreddersyr en prosess som ivaretar arbeidsrettslige forhold, god dialog og sikker håndtering av de ansatte.

Vi har spesialisert oss på å gjennomføre omstillings- og endringsprosesser, slik at våre kunder kan være sikker på at endringene gjennomføres etter beste HR-praksis.

Les mer om hvordan vi kan bistå med permitteringer!

Management for hire

Et akutt behov for en lederressurs kan oppstå av ulike grunner; sykdom, permisjoner, omstilling, strategiske endringer eller behov for ekstra og periodevise ressurser. Forandringer skjer hele tiden.

Utleie av ”lederressurser (management for hire)” etterspørres i økende grad i dag. Enkelte ganger innebærer dette rekruttering av ny leder. Andre ganger kommer vedkommende tilbake. Uansett tar det tar tid å erstatte en leder eller finne riktig person med nødvendig kompetanse.

Gjennom en leveranseavtale tilbyr Din Personalpartner ledelse, prosjektledelse eller avlastning i en overgangsperiode, både i privat og offentlig sektor.

Skal din bedrift rekruttere nye medarbeidere?

Våre rådgivere søker aktivt etter kandidater som passer nettopp dine behov. Vi arbeider strukturert og kartlegger markedet systematisk.

Vårt fokus er kvalitetssikring av rekrutteringsprosessen slik at den både oppleves profesjonell for kandidatene, og våre kunder ivaretar sitt merkenavn og omdømme. Diskret tilnærming og konfidensiell prosess er en trygghet for deg og potensielle kandidater.

«Din Personalpartner bistår bedrifter med å finne rett person til rett plass»