Gå til hovedinnhold Gå til søk

Verneombudskurs 40-timer (Kombinasjonskurs)

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et fullt verneombudskurs som klasseromskurs. Derfor tilbyr vi kombinert klasseroms- og e-læringskurs 40-timer verneombudkurs.

Kurset gjennomføres på følgende måte
  • Først gjennomgås e-læringskurset der man får en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs er det lagt opp til en test man må bestå for å dokumentere kompetanse.
  • Når testen er bestått får man opp et påmeldingsskjema hvor kan melde seg på del 2 av kurset som foregår i et digitalt klasserom
  • I etterkant av kurset legges det opp til selvstudium og bruk av det man har lært ved hjelp av oppsummeringsoppgaver og en praktisk oppgave i egen virksomhet. Til sammen utgjør disse delene et 40-timers HMS-kurs

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått

  • Arbeidsmiljøloven (AML)
  • HMS-forskriften
  • Verneombudets oppgaver og plikter
  • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
  • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
  • Målrettet HMS arbeid
  • Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
  • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeidInternkontroll

Praktisk informasjon

Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Når kursdeltakere har gjennomført alle deler av kurset, vil de få tilgang til kursbevis som dokumenterer den gjennomførte opplæringen (40-timers kurs). Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen

Språk: Norsk og Engelsk

Estimert varighet: 4 timer +

Pris: 8.300,-

Kursprodusent: Tryggkurs

Bestill kurs: post@dinpersonalpartner.no